Esittely


Askon blogi
Antin blogi


HUOM!!!

OLEN SIIRTÄNYT NETTISIVUNI UUTEEN OSOITTEESEEN

www.asko.leppilampi.com

TAVATAAN SIELLÄ! TERVETULOA!

Koe elämys, jaa kokemus, opi!

Asko Leppilampi Oy on johdon ja koko henkilöstön yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja
johtamiseen erikoistunut yritys. Vaikuttava valmennus perustuu kokemuksellisen oppimisen teoriaan sekä yhdessä oppimisen/johtamisen filosofiaan ja menetelmiin.

Katso toimintamme perustaa täältä:

http://yhteistoiminnallisuus.blogspot.fi/

https://www.youtube.com/watch?v=Io7O844gpac

Yhtiöllä on yli 30 vuoden kokemus koulutuksesta ja työyhteisön kehittämisestä sekä johdon ja henkilöstön valmennuksesta.

Vetämiemme koulutuksien toteutus on aina yhteistoiminnallinen prosessi, jonka perustana ovat oppimisen ja kehittämisen uusimmat menetelmät. Korkean laatumme perustana ovat osanottajien omien kokemusten huomioiminen valmennuksessa, osallistujien tarpeiden mukaiset koulutusrakenteet ja osaavat kouluttajat. Ohjelmat suunnitellaan aina tilaajan lähtötilanteen mukaan, koska jokaisen organisaation kokemukset ovat ainutkertaiset. Uskomme, että "mikään toisessa työyhteisössä hyväksi havaittu menetelmä ei ole suoraan siirrettavissa toiseen". Voimmekin korostaa, että "korkea laatu on kunnia-asiamme".

Asko Leppilampi Oy:n toteuttamille koulutuksille on ominaista

- aito ihmisten kohtaaminen
- osanottajien omien kokemusten ja osaamisen jatkuva hyödyntäminen
- voimakkaasti sitouttava vuorovaikutus, jossa jokainen rohkaistuu osallistumaan
- jatkuva yhteinen pohdiskelu, päättely ja arviointi
- yhdessä tehdyt oivallukset ja päätökset, jotka siirretään välittömästi työyhteisön arkeen
- teorian ja käytännön kohtaaminen
- jokaisen antaman panoksen hyödyntäminen yhdessä sovittujen
  tavoitteiden saavuttamiseksi
- paineen ja tuen tuloksia tuottava tasapaino
- hauska, hyvän oppimisen mahdollistava ilmapiiri.

Arvomme ovat asiakaskeskeisyys, yhteistoiminnallisuus,
osaaminen ja kohtaaminen. Korostamme myös tasa-arvon
merkitystä kaikessa toiminnassa.TUNNUSTUSTA TYÖSTÄ:

Työyhteisövalmentaja Asko Leppilampi on saanut toiminnastaan merkittävää tunnustusta. Hänen suunnittelemansa ja vetämänsä 2-vuotinen koulutus-/valmennusohjelma on palkittu 26.3.2012 Tuottavuusyhteistyöseminaarissa Helsingissä.

Tässä kunniamaininnalla palkittu hanke perusteluineen:

Oulun kaupungin opetustoimi: Kohti yhteisöllistä koulua

Oulun kaupungin Kohti yhteisöllistä koulua -hankkeessa on kehitetty opettajille ja rehtoreille osaamista ja keinoja yhteistoiminnallisten työtapojen käyttämiseen ja työyhteisön yhteisöllisyyden kehittämiseen.

Yksi tärkeä osa koulutusta on itseohjautuvan, oppivan tiimiorganisaation kehittäminen, tiimien vastuiden ja sen myötä tavoitteiden selkeytyminen. Hankkeeseen osallistui koko organisaatio, opetustoimen johto, koulujen rehtorit ja opettajat. Sen rahoitti Tykes-ohjelma. Yhteistoiminnallisten työtapojen käyttöönotto työyhteisöissä ja rakenteiden uudistamiset ovat parantaneet keskustelukulttuuria ja työyhteisön jäsenten vaikutusmahdollisuutta työyhteisöissä. Tämä on auttanut myös vaikeiden asioiden käsittelyä, koska ne ovat nousseet luonnollisesti esiin keskusteluissa.

Merkittävänä tuloksena voidaan todeta myös hankkeen vaikutus koko kaupungin opetustoimen keskustelukulttuuriin, kokouskäytänteisiin ja kehittämisajatteluun ja sitä kautta tuloksellisuuteen.