Opitaan yhdessä

Leppilampi, A. & Piekkari, U. 1999.
Aikuiskoulutusta yhteistoiminnallisesti.

(Tilaa PDF-versio 15 € osoitteesta asko@leppilampi.com
)

Opitaan yhdessä on jokaisen aikuiskoulutuksen parissa työskentelevän työkalupakki. Se sisältää työkaluja, joita käyttämällä oppijat saadaan innostumaan opiskelusta. Kirja opastaa myös oppijoita auttamaan toisiaan, työskentelemään yhdessä asetettujen tavoitteiden suunnassa, arvioimaan opiskelutavoitteita ja –prosessia sekä suunnittelemaan omaa oppimistaan. Esiteltävät menetelmät perustuvat yhteistoiminnallisen oppimisen filosofiaan. Ne on laadittu kokemuksellisen oppimisen kehämallin ympärille niin, että yhdessä tekemisen edut painottuvat kaikessa. Esiteltävien menetelmien käyttö ja niiden myötä omaksuttavat opiskelutavat luovat pohjaa myös työelämän yhteistyötaidoille. Toimivien tiimien rakentamisessa on itse asiassa kysymys samoista ilmiöistä kuin yhteistoiminnallisessa oppimisessa. Tämän kirjan tavoitteena on auttaa sen lukijoita kehittymään työssään siten, että heillä on vankan ammatillisen osaamisen lisäksi hyvät yhteistyö- ja sosiaaliset taidot. Nämä taidot tukevat jatkuvan muutoksen hallintaa ja verkostomaista oman työn ja oppimisen kehittämistä. Hyvällä koulutuksella valmennetaan menestyviä opiskelijoita ja työntekijöitä nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin.